Logo_Htf_sv_RGB_stor_web

Svenska hjärntumörföreningen är till för alla oss som drabbats av en hjärntumör – direkt eller som närstående. Vi stödjer varandra akut och långsiktigt genom alla utmaningar som sjukdomen ställer oss inför. Här ger vi dig tips och information, om föreningens regionala och lokala grupper och var du hittar mer fakta om hjärntumörer.

Stödgrupper på Facebook

Föreningen administrerar flera facebookgrupper. Några är särskilt till för anhöriga och några för patienter. I några grupper kan alla samlas. Grupperna är till för utbyte av erfarenheter och ska vara ett stöd för den som känner sig ensam i sin situation.

SHTF – Huvudsida

Föreningens facebooksida. Aktuella nyheter och uppdateringar från stödföreningen för patienter, anhöriga och vårdpersonal inom hjärntumörer.
Länk till Facebooksida

Svenska hjärntumörföreningen - patientgrupp

En "sluten" grupp för personer som själva drabbats av hjärntumör, d v s enbart för patienter.
Länk till Facebookgrupp 

Svenska hjärntumörföreningen - Vi med godartade och låggradiga tumörer

En "sluten" grupp för oss patienter som har eller har haft godartad, eller låggradig, hjärntumör. Här kan vi diskutera frågor som berör just oss.
Länk till Facebookgrupp

Svenska Hjärntumörföreningen

En "sluten" grupp för alla som på något vis är berörda av hjärntumörsjukdomar. Här kan vi diskutera frågor som berör just oss.
Länk till Facebookgrupp 

Svenska Hjärntumörföreningen - Närståendegrupp (f.d. Anhöriggrupp)

En "sluten" grupp för alla anhöriga som på något vis är berörda av hjärntumörsjukdomar. Här kan vi diskutera frågor som berör just oss.
Länk till Facebookgrupp 

Svenska hjärntumörföreningen - steget vidare

En "sluten" grupp för oss patienter som lämnat den sjukaste fasen bakom oss och försöker hitta vår nya väg i livet. Livet ska fortsätta och kanske levas på ett nytt sätt.
Länk till Facebookgrupp 

Stödgrupper kopplade till regioner

Oavsett var du bor är du välkommen till vilken av de regionala föreningarna som helst. Det kan ju vara så att du valt att få vård i ett annat landsting eller att det av olika anledningar är mer praktiskt för dig att höra till en förening som ligger i en annan region än där du bor. Håll utkik på Facebook efter program, lokal och tidpunkt för regionala träffar. De regionala Fb-grupperna är slutna.

Syd

Denna grupp är till för dig i Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland (södra sjukvårdsregionen) som på något sätt är drabbad själv eller anhörig till en person med en hjärntumör. Våra träffar utgår från Lund.
Länk till Facebookgrupp
 

Stockholm-Gotland

Denna grupp är till för dig i regionen Stockholm-Gotland som på något sätt är drabbad eller berörd av en hjärntumör. 
Länk till Facebookgrupp

Väst

Svenska Hjärntumörföreningen – VÄST. En grupp för dig i västra Götalands län- och norra Hallands län som på något sätt drabbats av hjärntumör. Kontakta oss via mail: region.vast@hjarntumorforeningen.se. Aktuell information hittar du på:
Länk till Facebookgrupp
 

Sydöst, Norr, Uppsala-Örebro

Här saknar vi tyvärr regionala föreningar. Är du intresserad av att hjälpa till att starta en? Kontakta oss!

Bra källor till information

Eftersom vi vill att du ska få den mest aktuella informationen hänvisar vi dig vidare. 

Cancerfonden

Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Vi arbetar mot vår mål genom att finansiera cancerforskning, att sprida kunskap om cancer och att påverka beslutsfattare.
Till hemsida

Puttes minnesfond – närstående

Den här gruppen är för närstående till dom som drabbats av en hjärntumör. Gruppen träffas regelbundet. Hör av dig om du är intresserad av att vara med. På hemsidan finns också fler tips/länkar till information och stöd.
Till hemsidan
Till Facebookgrupp

Barncancerfonden

Här finns specifik information om hjärntumörsjukdom hos barn och vilka olika typer av stöd Barncancerfonden erbjuder.
Till hemsidan

Ung cancer

Ung Cancer finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Våra tusentals medlemmar är mellan 16 och 30 år gamla. Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. Läs mer på ungcancer.se
Till hemsida

Novocure Optune-användare

Gruppen Novocure riktar sig till användare av Optune-hjälmen (en ny behandling för nydiagnostiserade patienter) och deras anhöriga och är nationell.
Till Facebookgrupp

Cancerrehabfonden

Idag känner nästan alla någon som har haft cancer. Kanske är du själv drabbad, eller har varit det. CancerRehabFonden ger vuxna och barn rehabilitering och stöd efter cancer.
Till hemsida

Randiga huset

Vi hjälper barn och ungdomar som har eller kommer att förlora en viktig person. Vi på Randiga Huset vet att det är till stor hjälp att träffa andra som varit med om en liknande händelse i sitt liv. Hos oss kan du få hjälp oavsett om du själv är drabbad, känner någon som är det, eller om du i din yrkesroll kommer i kontakt med någon som drabbats.
Länk till hemsida

Cancerkompisar

Via Cancerkompisar kan du som närstående få kontakt med andra som är, eller har varit, i samma situation. Närstående från 13 år och uppåt kan registrera sig.
E-post: info@cancerkompisar.se
Till hemsida

Kommunens anhörigstödjare

Som anhörig till en person som är långvarigt sjuk står man ofta för en stor del av vården och omsorgen. Din kommun skall bidra med anhörigstöd. Det skiljer sig åt mellan olika kommuner vilken typ av stöd du kan få. Ta kontakt med din kommun för att få reda på vilken typ av stöd som kan vara lämpligt för just dig.
Till hemsida

Kyrkan

Sjukhuskyrkan kan ge stöd på olika sätt och hjälp till om du vill komma i kontakt med andra religiösa företrädare. Sjukhuskyrkan finns på nästan alla sjukhus. Flera församlingar inom Svenska kyrkan har samtalskontakter. Du behöver inte vara kristen eller troende för att söka hjälp och stöd genom kyrkan.

Cancercentrum

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet. Läs mer på www.cancercentrum.se
Till hemsidan

Kunskapsbanken

Kunskapsbanken är en ny del på cancercentrum.se som är anpassad för att kunna användas även på mobiltelefoner och surfplattor. Med enkla handgrepp sparar du en genväg till Kunskapsbanken på din hemskärm och får sedan full tillgång till ditt konto och alla funktioner precis som på datorn. I och med lanseringen av Kunskapsbanken läggs därför mobilappen Cancervård ner. Läs mer på cancercentrum.se
Till hemsidan

1177 – Vårdguiden

Här hittar du allmän och även regional information. Om symptom, behandling, vilken typ av stöd som finns och råd till närstående.
Till hemsidan

Nära Cancer

För dig som är ung och står nära någon som har cancer, eller står nära någon som har dött av sjukdomen.
Till hemsida

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.
Till hemsida

Patientlagen 2015

Cancerfondens informations- och stödlinje

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att sprida kunskap om cancer och finansiera cancerforskning. Dit kan man vända sig med frågor och funderingar om cancer. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.
E-post: infostodlinjen@canmcerfonden.se
Telefon: 020-59 59 59
Info om stödlinjen

Kliniska studier

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer närstående och anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.
Till hemsida

Kurator eller psykolog

Kontakta din vårdcentral eller prata med sjukhuset. Där finns ofta kuratorer och ibland psykologer som är vana att prata med både vuxna och barn som kan ge dig stöd genom samtal.

Svenska Hjärntumörföreningen samarbetar med: